Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Azymut kariery edukacyjno-zawodowej

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 1 952 950,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 952 950,00 PLN
Jednostka Realizująca:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Okres programowy: 2007-2013
Temat: Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2009-8-1
Realizacja do: 2011-12-31

Opis projektu

W ramach projektu realizowany był program rozwojowy 35 krakowskich gimnazjów samorządowych. Dotyczyło to szkół nr: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 71, 74, 77, 81.

Program rozwojowy, poza wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności i kompetencje, zakładał udostępnienie uczniom platformy e-learningowej „e-Azymut". Przeznaczeniem platformy jest ułatwienie dostępu do zdobywania informacji edukacyjno-zawodowej. Na podstawie informacji zdobytych za pośrednictwem „e-Azymut" oraz z pomocą doradcy zawodowego uczniowie mogą tworzyć Indywidualne Plany Działań Gimnazjalisty. Opracowanie planów ma za zadanie zwiększyć świadomość wyboru szkoły ponadgimnazalnej przez uczniów. Decyzja dotycząca przyszłości edukacyjnej i zawodowej powinna być oparta na posiadanej wiedzy oraz predyspozycjach i umiejętnościach.

Projekt zakładał także stworzenie Gimnazjalnych Klubów Przedsiębiorczości (GKP), których zadaniem jest  przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.