Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 1 961 038,65 PLN
Wartość dofinansowania: 1 961 038,65 PLN, w tym dla Gminy Miejskiej Kraków - 540 474,55 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Spraw Społecznych UMK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Liderem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Okres programowy: 2007-2013
Temat: Administracja, Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2012-11-5
Realizacja do: 2015-6-30

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest kontraktowanie organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego usług społecznych w ramach opieki nad osobami starszymi. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu i wzrost efektywności kontraktowania powyższych usług. Realizowane zadania przyczynią się do wypracowania metody umożliwiającej kompleksowe monitorowanie efektywności ekonomicznej i społecznej oraz jakości zakontraktowanej usługi. Powyższa metoda zostanie przygotowana na podstawie badań, a następnie będzie udoskonalona zgodnie z wnioskami wynikającymi z zaplanowanej w ramach projektu fazy testowania.

Na produkt finalny projektu złożą się trzy elementy:

  • narzędzie monitorowania kontraktowanych usług społecznych,
  • program komputerowy wspomagający zbieranie wystandaryzowanych danych,
  • program edukacyjny dotyczący przygotowania, realizacji i badania wartości kontraktowanych usług społecznych.

W ramach projektu zaplanowano ponadto upowszechnienie produktu oraz wdrożenie go do praktyki polityki publicznej.

Etapy realizacji projektu:

  • Diagnoza i analiza problemu
  • Opracowanie wstępnej wersji narzędzi i strategii wdrażania projektu
  • Testowanie opracowanego produktu
  • Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu
  • Opracowanie produktu finalnego
  • Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki