Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

DEMOS Udział obywateli w zarządzaniu miastem

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 166 040 EUR
Wartość dofinansowania: 74.478 EUR
Jednostka Realizująca:


Od 1 marca 2003 funkcję koordynatora programu Demos pełnił Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży.

Od 01.09.2003 zadania programu były realizowane w ramach Referatu ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Wydziale Spraw Społecznych.

Okres programowy: przedakcesyjny
Temat: Edukacja, Administracja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2002-1-1
Realizacja do: 2004-9-1

Opis projektu

Projekt Demos był odpowiedzią na rosnący deficyt demokracji lokalnej w Europie i niezadowolenie obywateli z jakości usług publicznych oferowanych przez samorządy miejskie.

Koordynatorem europejskim było Miasto Edynburg, a miastami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie:

Szkocja
- Edynburg, Aberdeen,
Holandia - Utrecht,
Grecja - Chios,
Niemcy - Solingen,
Belgia - Antwerpia,
Finlandia - Turku,
Polska - Kraków (wraz z partnerem naukowym - Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Realizacja projektu polegała na prowadzeniu działań innowacyjnych wzmacniających demokratyczny udział w zarządzaniu miejskim oraz na prowadzeniu ewaluacji tych działań przez Instytut Socjologii UJ. W  ramach programu Demos Kraków zrealizowano:

Poradnik dla 18-latków “Wstyd nie wiedzieć. Księga wejścia młodego Krakusa”

Pierwszy poradnik propagujący nowoczesne obywatelstwo powstał w maju 2003 roku i został stworzony przez młodych ludzi dla ich rówieśników, wkraczających w dorosłe życie. Publikacja zawiera informacje o mieście, regionie, Polsce, Europie i świecie, o nowych obowiązkach, prawach, możliwościach, które wiążą się z uzyskaniem pełnoletniości oraz dane teleadresowe. Od 2003 roku corocznie przygotowywana jest nowa, zaktualizowana edycję poradnika pt. „Poradnik Młodego Krakusa”.
Poradnik jest dystrybuowany przez UMK - egzemplarz otrzymuje każda osoba zgłaszająca się po pierwszy w życiu dowód osobisty.

Strona internetowa www.demos.org.pl

Jej zadaniem było dostarczenie informacji o inicjatywach i instytucjach objętych programem Demos, wynikach badań społecznych związanych m.in. z problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości oraz partycypacji społecznej, a także propagowanie idei uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miejskim.

Współpracujmy

Program był inicjatywą Straży Miejskiej prowadzoną głownie w szkołach w formie specjalnych zajęć lekcyjnych, konkursów, spotkań. Jego celem było budowanie zaufania do przedstawicieli służb społecznych – szczególnie Straży Miejskiej, rozwijanie podstawowej wiedzy nt. konieczności przestrzegania prawa przez nieletnich i małoletnich oraz konsekwencji jego łamania, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, na terenie przylegającym do szkoły i w samym budynku.

Wspólnota Mieszkańców z osiedla C w Nowej Hucie

Wspólnota Mieszkańców zawiązała grupę inicjatywną, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na osiedlu. W odróżnieniu od podobnych inicjatyw, jak Sąsiedzkie Czuwanie, była inicjatywą oddolną, nie powstałą z inspiracji władz miasta. Demos objął opiekę nad tą inicjatywą.

Badania w Nowej Hucie dot. zapotrzebowania na ośrodki socjoterapii

W czerwcu 2003 roku zostały przeprowadzone badania socjologiczne monitorujące postawy, preferencje i oczekiwania wśród młodzieży Nowej Huty, wychowawców, nauczycieli i rodziców.  Badania poprzedzono rozmowami z dyrektorami szkół, podczas których zbierano informacje nt. specyfiki osiedla i szkoły, ogólnych problemów szkoły. Kwestionariusz ankiety składał się z 4 modułów, dotyczących kolejno: czasu wolnego, relacji „młodzież – dorośli”, zagrożeń, danych osobowych. Raport z badań pt. „Gimnazjaliści w Nowej Hucie” został wydrukowany w grudniu 2003 r. i rozpowszechniony wśród pedagogów szkolnych, liderów społecznych, urzędników i przedstawicieli Rad Dzielnic, biorących udział w konferencji „Forum Nowa Huta”.

Śmigło (magazyn gimnazjalistów)

Celem przedsięwzięcia jest włączenie się młodzieży do redagowania własnej gazetki, poruszającej interesujące ich sprawy i problemy. Magazyn jest wciąż wydawany i ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej. Autorami tekstów i redaktorami magazynu są uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz zaprzyjaźnieni z nimi dorośli. Wydawcą „Śmigła” jest Urząd Miasta Krakowa - Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży.
Z inicjatywy uczniów krakowskich gimnazjów i liceów skupionych wokół magazynu „Śmigło” została powołana Krakowska Akademia Samorządności. Zajęcia w KAS pozwalają młodym ludziom poszerzać wiedzę o mechanizmach społeczeństwa obywatelskiego, funkcjonowaniu instytucji samorządowych oraz poznawać osoby ze świata nauki, kultury i polityki.

p14612524.jpg
p14612524.jpg