PPP-nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne dla Krakowa

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 385 592,85 PLN
Wartość dofinansowania:
1 177 750,13 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS)

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Administracja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2011-4-14
Realizacja do:
2014-7-31
Miejsce realizacji:
Walerego Sławka 10, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Założeniem projektu było przeprowadzenie wzajemnie uzupełniających się działań mających na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Małopolski i Krakowa przy wykorzystaniu potencjału partnerstwa publiczno-prywatnego. Istotnym środkiem w realizacji tych zamierzeń było powołanie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników samorządowych Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt został przygotowany i był realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z Francji i Wielkiej Brytanii, mającymi wieloletnie doświadczenia w dziedzinie PPP, tj. Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC, Londyn) przy współudziale Spółki Brytyjsko-Polskie Usługi oraz L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) wraz z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Przeprowadzone w ramach projektu działania były skupione w ramach trzech komponentów:

  • edukacyjnego - 4 wizyty studyjne do krajów UE (Wielka Brytania i Francja), 3 seminaria połączone z warsztatami, 1 konferencja podsumowująca, wydanie materiałów konferencyjnych i seminaryjnych;
  • promocyjnego - wykonanie identyfikacji graficznej projektu, stworzenie, prowadzenie i promocja serwisu internetowego www.ppp4krakow.pl (www.ppp4krakow.net), organizacja 4 konferencji prasowych, wydanie: publikacji projektowej, katalogu ofert, prezentacji multimedialnej, wykonanie materiałów promocyjnych oraz promocja w prasie i Internecie;
  • analityczno-konsultacyjnego – badania marketingowe oraz kompleksowe analizy, w tym prawne i finansowe, przygotowanie dokumentów ofertowych, doradztwo dla modelowej inwestycji w formule PPP.