Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

TASKFORCOME

Programy

Informacje o projekcie

Logo projektu: logo
Wartość: 197 570 PLN
Wartość dofinansowania: 167 948 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne, Administracja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2021-1-1
Realizacja do: 2021-11-30

Opis projektu

TASKFORCOME – „Transnarodowe działania poprawy umiejętności i kompetencji dla wsparcia społecznego zaangażowania i przedsiębiorczych inicjatyw migrantów w Europie Środkowej”

 

Partnerstwo:

W projekcie udział brało 11 partnerów z 5 krajów: Austria, Chorwacja, Włochy, Niemcy i Polska. Liderem projektu jest Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

UMK był odpowiedzialny za realizację 4 pakietu roboczego „Ekonomiczne i społeczne innowacje w krajach CE”.

 

Główny cel projektu (oparty na rekomendacjach z Raportu pn. „Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie: stan obecny i perspektywy rozwoju” ) - rozwój systemowego podejścia, promującego inkluzywność i społeczną innowacyjność, w ramach którego kluczowi uczestnicy w nowatorski sposób dostarczali usługi dla obywateli i stwarzali możliwości rozwoju przedsiębiorczości.

 

Szczegółowe cele projektu:

- uporządkowanie informacji na temat podmiotów zajmujących się tematyką przedsiębiorczości wśród cudzoziemców;

- rozszerzenie oferty już działających punktów informacyjnych o informacje kierowane do cudzoziemców w ich językach ojczystych;

- inicjowanie projektów i wspieranie transnarodowej aktywności przedsiębiorców migrantów;

- wsparcie rodzin migrantów w dostępie do odpowiedniej infrastruktury publicznej, z której może korzystać rodzina migranta (przedszkola, szkoły, uczelnie, itp.);

- na poziomie polityki centralnej – rekomendacje odnośnie liberalizacji przepisów pobytowych dla przedsiębiorców cudzoziemskich.

 

Działania zrealizowane w projekcie:

- współpraca z One-Stop-Shop CSHUB, punktem wsparcia dla tych, którzy dopiero planują biznes w Krakowie (punkt prowadzony przez TC Hub Centrum Sportu i Integracji - innego polskiego partnera w projekcie)

- zapewnienie obsługi w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców w j. ukraińskim, rosyjskim i angielskim tych cudzoziemców, którzy zdecydowali się prowadzić biznes w Krakowie (zatrudnienie konsultanta ds. przedsiębiorczości cudzoziemskiej);

- międzynarodowa promocja Krakowa jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości (m.in. prezentacje dla uczelni w Polsce i na Ukrainie;

- zapewnienie wsparcia dla cudzoziemców i ich rodzin w ramach Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców i Centrum Wielokulturowego;

- opracowanie lokalnej i krajowej strategii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości migrantów i przedsiębiorczości społecznej, we współpracy z Liderem projektu i m.in. Unią Metropolii Polskich Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Programu „Otwarty Kraków, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, expatów, międzynarodowych organizacji biznesowych.

 

Koszt projektu dla Krakowa w EUR: 42 950

Dofinansowanie: 85%

 

Oficjalna strona projektu:  TASKFORCOME