Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
762 243,24 PLN
Wartość dofinansowania:
464 782,46 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Administracja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2013-9-2
Realizacja do:
2014-12-31
Miejsce realizacji:
Centralna 53, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Przedmiotem projektu było wdrożenie w ZIKiT Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją oraz dostarczenie sprzętu do jego obsługi.

Projekt obejmował realizację 8 komponentów:
1.Elektroniczny system zarządzania dokumentacją
2.Moduł do skanowania korespondencji przychodzącej
3.Moduł do zarządzania budżetem oraz zamówieniami publicznymi
4.Współpraca z aplikacjami dziedzinowymi
5.Moduł do archiwizacji dokumentów
6.System do tworzenia workflow
7.Moduł do zewnętrznego udostępniania statusu sprawy
8.Wykorzystanie technologii mobilnej do realizacji zadań w terenie

Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją wpłynie na poprawę przejrzystości procedur i działań w ZIKiT. Umożliwi poprawę wydajności pracy, dzięki lepszemu dostępowi do informacji zarówno dla użytkowników systemu, czyli pracowników jednostki, jak i jej klientów zewnętrznych. Poprawi też nadzór nie tylko nad obiegiem dokumentacji, lecz także nad stanem obiektów infrastruktury drogowej. Zastosowanie rozwiązań w zakresie automatycznej weryfikacji obiektów infrastruktury drogowej usprawni przepływ informacji o tych obiektach, umożliwiając szybszą reakcję i podjęcie ewentualnych działań zaradczych. Jednym z elementów projektu jest także uruchomienie usługi dla klientów ZIKiT umożliwiającej bieżące sprawdzanie statusu złożonej sprawy przez wnioskodawcę. Korzystanie z tej usługi on-line będzie możliwe po uruchomieniu dowolnej przeglądarki internetowej.