Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
5 781 767,11 PLN
Wartość dofinansowania:
2 567 523,61 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Wydział Organizacji i Nadzoru

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Administracja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2015-12-23
Realizacja do:
2019-6-30
Miejsce realizacji:
Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt składa się z trzech podstawowych elementów:

- Modernizacja istniejącego pomieszczenia serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS–ów UMK.

- Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa

- Portalu Podatkowego.

Niezbędnym elementem funkcjonowania systemów informatycznych jest bezawaryjna i ciągła praca serwerowni. Ze względu na wiek oraz stopień zużycia instalacji serwerownia ulegała coraz częstszym awariom, zakłócając tym samym ciągłość w dostępności do świadczonych e-usług. Konieczną stała się całkowita modernizacja pomieszczenia serwerowni, w tym m.in. systemu klimatyzacji, instalacji elektrycznej, pomieszczeń UPS, oświetlenie podstawowe oraz awaryjne oraz wykonanie instalacji sygnalizacji oraz automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru w pomieszczeniach serwerowni.

Mając na uwadze świadczenie mieszkańcom usług na jak najwyższym poziomie w wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwie aplikacje informatyczne:

Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa, który będzie polegał na budowie bazy danych o prowadzonych w Wydziale Skarbu Miasta (GS) postępowaniach dotyczących spraw z zakresu gospodarowaniem nieruchomościami. Aplikacja ta szybki dostęp do kompletnej informacji o aktualnych i historycznych danych o prowadzonych postępowaniach w stosunku do określonego obszaru gruntu. Ponadto umożliwi prowadzenie w formie cyfrowej zasobów nieruchomości, którymi gospodaruje PMK tj. zasobów GMK, Miasta Kraków (Miasta na prawach powiatu) i Skarbu Państwa. Dla mieszkańców i przedsiębiorców przełoży się na to na krótszy czas realizacji spraw załatwianych przez Wydział Skarbu Miasta.

Z kolei Portal Podatkowy zakłada wdrożenie 11 nowych usług elektronicznych dla podatników, które będą realizowane na najwyższym poziomie dojrzałości i będą miały charakter spersonalizowanych danych, dla podatników, którzy skorzystają z części logowanej portalu.

Dla tych, którzy będą preferowali korzystanie z portalu w sposób ogólny, bez konieczności logowania e-usługi będą świadczone na 4 poziomie dojrzałości, tj. umożliwią dokonanie wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną – od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy, ich odesłanie po wypełnieniu i złożeniu elektronicznie, aż do uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, o który dana osoba/ firma występuje.