Projekty rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 17 452 755,54PLN
Wartość dofinansowania: 15 405 477, 97 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Wydział Geodezji UMK

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Administracja,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2015-4-1
Realizacja do: 2020-12-31
Miejsce realizacji: , Kraków

Opis projektu

Obejmuje  Cyfryzacja i poprawa jakości informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych w odniesieniu do poszczególnych jednostek:
- digitalizacja materiałów nieelektronicznych - digitalizacja dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) w celu zaewidencjonowania we wdrażanym systemie informatycznym (ZSOZ) wraz z udostępnianiem ich w ramach uruchamianych e-usług;
- prace przygotowawcze i rozwój cyfrowych systemów dla jednostek ewidencyjnych Krowodrza - rozwój cyfrowych rejestrów geodezyjnych w zakresie dostosowania danych dotyczących budynków do obowiązujących przepisów (Modernizacja). Na wybranych obrębach wymagane jest przetworzenie wraz z dostosowaniem posiadanych danych do obowiązujących przepisów w celu utworzenia cyfrowych rejestrów geodezyjnych.
Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych i zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych:
- zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu (ZSOZ) do prowadzenia PZGiK, wraz z migracją danych i dostosowaniem do nowych przepisów.
- rozbudowa istniejącej infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP jako komponent lokalny) w celu zapewnienia jeszcze szerszego dostępu do informacji przestrzennej, integracji i interoperacyjności zbiorów danych MSIP oraz rozwój komponentu lokalnego MSIP, infrastruktury danych przestrzennych i integracji poprzez usługi z komponentem regionalnym MIIP i ogólnokrajowym GEOPORTAL (system informatyczny, infrastruktura, usługi danych przestrzennych, interfejsy wymiany danych zgodne z INSPIRE, wymiana danych wg nowego modelu pojęciowego GML). Rozbudowa infrastruktury MSIP o moduł kontrolujący przepływy pomiędzy serwerami www – Network Load Balancing. Zakup macierzy dyskowej (RAID) do gromadzenia danych w Hurtowni danych MSIP. Rozbudowa funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium o dalsze funkcjonalności – nowe serwisy mapowe, nowe widgety funkcjonalne portalu, funkcje edycyjne, komunikacji i logowania.
Rozbudowa Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP).