Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych GMK

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
6 566 235,13 PLN
Wartość dofinansowania:
4 276 372,37 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Organizacji i Nadzoru UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Administracja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2010-10-1
Realizacja do:
2015-12-21
Opis projektu

System elektronicznych usług publicznych jest rozwiązaniem umożliwiającym realizację spraw przy użyciu Internetu każdemu mieszkańcowi, a także pracownikom Urzędu Miasta Krakowa i trzech wybranych Miejskich Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków: Zarządu Budynków Komunalnych, Zarządu Cmentarzy Komunalnych i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Głównym produktem, rozumianym jako bezpośredni efekt realizacji projektu, jest 91 usług publicznych uruchomionych on-line (w tym 79 usług publicznych realizowanych przez UMK oraz 12 usług publicznych realizowanych przez MJO). Dodatkowo, projektem objętych jest 8 procedur wewnętrznych UMK.

Efektem realizacji projektu jest również wdrożenie w Urzędzie Miasta Krakowa elektronicznego obiegu dokumentów, który usprawnił działania oraz ułatwił przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację usług publicznych oraz procedur wewnętrznych.

Projekt jest realizacją strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku i wdrażanymi w związku z tym zmianami wielu ustaw, m.in. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, kodeksu postępowania administracyjnego, o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw szczególnych.
Elektroniczne formularze, które opracowane zostały w ramach projektu zarejestrowane zostały w Centralnym Repozytorium Dokumentów na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), administrowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W związku z tym podlegają publicznemu wykorzystaniu.

Docelowo, do 2020 r., planuje się, iż projekt obejmie wszystkie usługi publiczne Gminy Miejskiej Kraków.