E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
6 354 369,59 PLN
Wartość dofinansowania:
4 375 247,52 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Informatyki

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Administracja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2006-1-10
Realizacja do:
2008-6-30
Opis projektu

Celem Projektu była rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, zapewniającej wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu oraz innych technik informatycznych pomiędzy naszym regionem a regionami Unii Europejskiej, w tym:

  • poprawa i rozwój platformy teleinformatycznej,
  • zapewnienie szybkiego dostępu do usług publicznych w Internecie, w tym między innymi do procedur administracyjnych,
  • udostępnienie standardów informacyjnych dla rozwiązań intranetowych i internetowych,
  • stworzenie wspólnej bazy informatycznej dla jednostek miejskich,
  • poprawa dostępu do baz danych dla administracji samorządu lokalnego i społeczności lokalnej,
  • usprawnienie komunikacji i wymiany danych w podległych jednostkach,
  • zapewnienie stałego dostępu do internetu, jednostkom takim jak: ośrodki kultury (galerie, muzea, teatry, centra kultury), placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, biblioteki, internaty, schroniska młodzieżowe.

Projekt szkieletu infrastruktury światłowodowej oparty został na 16-tu lokalizacjach Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Powstał „rdzeń sieci” obejmując swoim zasięgiem całą powierzchnię miasta. Do rdzenia sieci, podłączane zostały ośrodki kultury (galerie, muzea, teatry, centra kultury) oraz placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, biblioteki, internaty, schroniska młodzieżowe). Zintegrowanie projektowanej struktury ze strukturą uniwersytecką gwarantuje  młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostęp do zasobów szkół wyższych (np. bibliotek akademickich), a takze umożliwia uczestnictwo w zajęciach „wirtualnych” prowadzonych przez wyższe uczelnie. Dostęp do takiej sieci zapewnia polskiej młodzieży równy start z rówieśnikami z Unii Europejskiej.