Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
5 051 800 PLN
Wartość dofinansowania:
5 051 800 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Organizacji i Nadzoru UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Administracja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2011-12-1
Realizacja do:
2015-11-30
Miejsce realizacji:
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Celem projektu była poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce. Cel miał być zrealizowany poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych, działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym.

W efekcie miało to przynieść :

- poprawę sposobu formułowania programów wieloletnich w JST,

- poprawę diagnozy potrzeb odbiorców w zakresie usług publicznych oraz jakości oceny rezultatów świadczonych usług,

- poprawę jakości informacji zarządczych gromadzonych w procesie monitorowania jakości usług świadczonych przez JST,

- zapewnienie rozliczalności usług publicznych świadczonych przez JST,

- zwiększenie partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem.

Realizacja założeń przyczyniła się do zwiększenia adekwatności, precyzji i dostępności informacji generowanych przez system monitorowania usług publicznych. Poprawiła się jakość stanowionych polityk, prawa i wydawanych decyzji administracyjnych.

Rezultat

Rezultatem jest między innymi Raport  Badawczy : "Podsumowanie wyników badania jakości życia i jakości usług publicznych w Krakowie" przeprowadzony jesienią 2018 r. na zlecenie Gminy przez firmę Inquiso.