Małopolski System Informacji Turystycznej

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 633 111,39 PLN
Wartość dofinansowania:
1 375 198,87 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT)

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Turystyka, Administracja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2007-12-21
Realizacja do:
2012-12-31
Opis projektu

Projekt pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej" (MSIT) jest projektem własnym Województwa Małopolskiego ujętym w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Województwa Małopolskiego. Wartość projektu wynosi przeszło 19 mln zł. Partnerami projektu jest 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, w tym Gmina Miejska Kraków.

Projekt MSIT polegał na zbudowaniu zintegrowanego regionalnego systemu informacji turystycznej w Województwie Małopolskim, składającego się z warstwy analogowej (tzw. informacji tradycyjnej) oraz warstwy cyfrowej, połączonych zintegrowanym systemem zarządzania.

W części analogowej stworzona jest sieć jednostek świadczących usługi informacji turystycznej (IT) - poprzez dostosowanie jednostek już istniejących do standardów MSIT oraz budowę nowych jednostek. Jednocześnie opracowany został:

- system kategoryzacji jednostek IT,

- manual obsługi turysty, w ramach którego przeprowadzony będzie cykl szkoleń dla kadry zatrudnionej w jednostkach IT,

- zintegrowany system oznakowania małopolskich atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie.

Ponadto przygotowane zostały różnorodne publikacje i materiały promocyjne służące informacji turystycznej, które będą dostępne w jednostkach IT i dystrybuowane nieodpłatnie.

W części cyfrowej stworzony jest zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii, regionalny portal turystyczny oraz sieć infokiosków.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu, podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów, dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu.