Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Małopolski System Informacji Turystycznej

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 1 633 111,39 PLN
Wartość dofinansowania: 1 375 198,87 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT)

Okres programowy: 2007-2013
Temat: Turystyka, Administracja,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2007-12-21
Realizacja do: 2012-12-31

Opis projektu

Projekt pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej" (MSIT) jest projektem własnym Województwa Małopolskiego ujętym w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Województwa Małopolskiego. Wartość projektu wynosi przeszło 19 mln zł. Partnerami projektu jest 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, w tym Gmina Miejska Kraków.

Projekt MSIT polegał na zbudowaniu zintegrowanego regionalnego systemu informacji turystycznej w Województwie Małopolskim, składającego się z warstwy analogowej (tzw. informacji tradycyjnej) oraz warstwy cyfrowej, połączonych zintegrowanym systemem zarządzania.

W części analogowej stworzona jest sieć jednostek świadczących usługi informacji turystycznej (IT) - poprzez dostosowanie jednostek już istniejących do standardów MSIT oraz budowę nowych jednostek. Jednocześnie opracowany został:

- system kategoryzacji jednostek IT,

- manual obsługi turysty, w ramach którego przeprowadzony będzie cykl szkoleń dla kadry zatrudnionej w jednostkach IT,

- zintegrowany system oznakowania małopolskich atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie.

Ponadto przygotowane zostały różnorodne publikacje i materiały promocyjne służące informacji turystycznej, które będą dostępne w jednostkach IT i dystrybuowane nieodpłatnie.

W części cyfrowej stworzony jest zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii, regionalny portal turystyczny oraz sieć infokiosków.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu, podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów, dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu.