Rozwój systemu zarządzania Urzędem

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
4 995 650 PLN
Wartość dofinansowania:
4 496 050 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Organizacji i Nadzoru UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Administracja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2010-1-1
Realizacja do:
2014-3-31
Miejsce realizacji:
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt „Rozwój systemu zarządzania Urzędem" zakłada wzrost efektywności zarządzania Urzędem Miasta Krakowa, podniesienie jakości usług publicznych świadczonych mieszkańcom Krakowa oraz rozwój zasobów ludzkich UMK. Zakładane zmiany w stylu zarządzania i kulturze organizacyjnej Urzędu zostaną osiągnięte poprzez wdrożenie m.in. zasad proponowanych przez model samooceny CAF (Wspólna Metoda Samooceny), zasad zarządzania projektami jako koncepcji organizacyjnej i przywódczej, jak również systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001 gwarantującego wysoki poziom zabezpieczenia informacji generowanych i przetwarzanych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Mając na uwadze ciągłe wzmacnianie orientacji na klienta wśród kadry kierowniczej i pracowników samorządu krakowskiego zaplanowano cykliczne pogłębione badania satysfakcji klienta, które zapewnią systematyczną informację o zmieniających się wymaganiach i potrzebach osób korzystających z usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu zostaną opracowane i wdrożone nowoczesne narzędzia internetowe pozwalające na szybkie pozyskiwanie opinii mieszkańców w sprawach kluczowych dla rozwoju Miasta, a także zostanie udoskonalony mechanizm wyszukiwania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Realizacja projektu zapewni podniesienie kompetencji urzędników przy wydawaniu decyzji administracyjnych. W tym celu zostaną zorganizowane szkolenia w zakresie stosowania procedur prawnych, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców uczelni wyższych posiadających praktyczne doświadczenie w pracy w sądach administracyjnych. Ponadto projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji kadry urzędniczej dzięki umożliwieniu udziału pracowników Urzędu Miasta Krakowa w studiach podyplomowych, szkoleniach z zakresu obsługi komputerów oraz w specjalistycznych szkoleniach językowych.

Podejmowane działania stanowią odpowiedź na coraz wyższą dynamikę rynkową, zmieniające się wymagania klientów oraz wzrastającą złożoność problemów stawianych przed krakowskim samorządem. Zmiany wdrożone w Urzędzie przyczynią się do odejścia od tradycyjnego modelu kierowania na rzecz nowoczesnych narzędzi zarządczych, zwiększą motywację i zaangażowanie kadry Urzędu we wdrażaniu inicjatyw doskonalących, co w konsekwencji poprawi jakość usług świadczonych mieszkańcom Krakowa.


Seminarium: Zastosowanie audytów jakości w nowoczesnym zarządzaniu urzędem administracji publicznej

 

informacja     program      galeria zdjęć - przejdź


Materiały promocyjno-informacyjne:

 

ulotka 2011   ulotka 2012   broszura 2012


Materiały z konferencji pn. Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej – doświadczenia z wdrożenia projektu „Rozwój systemu zarządzania Urzędem"

 

publikacja   ulotka   


 

Artykuły nt. projektu:

ecdl.pl:

Urzędnicy Miasta Krakowa z ECDL


Goniec:

CAF, czyli urząd w lustrze

Bezpieczeństwo informacji

Nowe horyzonty w strukturze procesów

Nowy certyfikat ISO

Szkolenia ECDL GIS dla pracowników

Kapitał ludzki motorem rozwoju zarządzania

Spójrzmy na siebie, czyli CAF po raz drugi


Magiczny Kraków:

Certyfikowany Kraków


Geoforum.pl:

Krakowscy urzędnicy z certyfikatem ECDL GIS