Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę „Kazimierz-Podgórze” na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
38 881 899,09 PLN
Wartość dofinansowania:
14 888 969,82 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT)

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-7-31
Realizacja do:
2011-3-31
Opis projektu

W ramach projektu „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz-Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich" wybudowana została kładka pieszo - rowerowa w ciągu ulic: Mostowej i Brodzińskiego w Krakowie o długości 143 m, składająca się z dwóch ciągów komunikacyjnych - każdy o szerokości 3 m.

Obiekt o ciekawej formie architektonicznej, adekwatnej do zabytkowych zabudowań dzielnicy Kazimierz i Podgórze, stanowi atrakcyjną wizytówkę Krakowa. Kładka decyzją Rady Miasta została nazwana imieniem Laetusa Bernatka zakonnika, który na przełomie XIX i XX w. doprowadził do wybudowania budynków szpitala Bonifratrów w Krakowie.

„Bernatka" niewątpliwie przyczyniła się do większej dostępności komunikacyjnej obszarów znajdujących się po przeciwległych stronach Wisły oraz zwiększyła zarówno społeczno-gospodarczy jak i turystyczny potencjał tego obszaru miasta.

Inwestycja zapewniła realizację jednego z celów procesu rewitalizacji jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.