Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Gospodarka Odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009) 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, etap I Fundusz Spójności przedakcesyjny zrealizowany
Gospodarka wodno–ściekowa w Krakowie – etap I Fundusz Spójności 2004-2006 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Krakowska Karta Miejska – integracja usług metropolitarnych – rozwiązanie modułowe – etap I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Kwartał Św.Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Małopolski System Informacji Turystycznej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Mieszkamy pod bezpiecznym dachem Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany