Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Krakowska Karta Miejska – integracja usług metropolitarnych – rozwiązanie modułowe – etap I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Kwartał Św.Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Małopolski System Informacji Turystycznej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych... Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnospr. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Łanowa 41 – budynek 41b Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - W kierunku nowoczesności Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory – Głównej Siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla sms. im. G. Narutowicza w Krakowie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Modernizacja pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego i lądowiska wraz z zakupem urządzeń dla Szpitala im. S. Żeromskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany