Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
2 124 080,63 PLN
Wartość dofinansowania:
1 182 194,69 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

ZIKiT

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2015-12-31
Realizacja do:
2017-7-31
Opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji oraz prace budowlane, które obejmą przebudowę ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej w Krakowie w zakresie przebudowy chodnika i zakładają budowę ciągów pieszo rowerowych i dróg dla rowerów wzdłuż ul. Teligi na odcinku: od ul. Wallenroda do ul. Jerzmanowskiego oraz wzdłuż ul. Ćwiklińskiej na odcinku: od ul. Telimeny do ul. Mała Góra. Łączna długość wybudowanych dróg dla rowerów to 1,6 km.

Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z betonu asfaltowego koloru szarego. Na dojazdach do skrzyżowań z drogami publicznymi oraz na długości peronów tramwajowych i autobusowych, a także na odcinkach skrzyżowań ścieżki z ciągiem pieszym zastosowano nawierzchnię ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego.

Celem projektu jest stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych w Krakowie poprzez wprowadzenie nowych połączeń. W szerszej skali projekt wpłynie na tworzenie wzajemnych powiązań funkcjonalnych Gmin na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego