Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
12 691 221,80 PLN
Wartość dofinansowania:
8 832 006,28 PLN
Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Strefy aktywności,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2007-11-29
Realizacja do:
2013-10-31
Miejsce realizacji:
Pychowice, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt zlokalizowany jest w Krakowie - Pychowicach, na terenie strefy aktywności gospodarczej. Jest on jednym z etapów dozbrajania terenów III Kampusu UJ, mającym na celu dostosowanie ich do potrzeb przyszłych i obecnych inwestycji i realizowany jest w partnerstwie z MPWiK w Krakowie.

Bezpośrednim celem projektu było dozbrojenie terenów strefy aktywności gospodarczej poprzez budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego znajdującego się na terenie strefy, jak również budowę wodociągów i kanalizacji miejskiej. Dozbrojenie terenów Stefy Aktywności Gospodarcze przyczyni się do utworzenia i poprawy warunków do funkcjonowania istniejących na jej obszarze obiektów edukacyjnych jak również do lokowania na dozbrojonych terenach nowych projektów inwestycyjnych. Dzięki realizacji inwestycji zostały zaoferowane w pełni przygotowane tereny oraz korzystne warunki do tworzenia nowych miejsc pracy.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul.Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w III Kampusie UJ.
  • Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z CWK na terenie III Kampusu UJ - etap I (droga tymczasowa).
  • Budowa drogi łączącej ul.Bobrzyńskiego z CWK na terenie III Kampusu-etap II (droga docelowa).
  • Budowa miejskiej kanalizacji ogólnospławnej oraz utwardzenie pow. gruntu wzdłuż planowanego układu drogowego na terenie III Kampusu w rejonie ul.Bobrzyńskiego.
  • Budowa sieci wodociągowej na terenie III Kampusu.
  • Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w projektowanej drodze dojazdowej łączącej ul.Bobrzyńskiego z ul.Czerwonych Maków w Krakowie.
  • Budowa miejskiej kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż planowanego układu drogowego na terenie Kampusu w rejonie ul.Bobrzyńskiego w Krakowie (etap II).
  • Budowa miejskiej kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż planowanego układu drogowego na terenie III Kampusu w rejonie ul.Bobrzyńskiego w Krakowie (etap III).
  • Budowa sieci wodociągowej na terenie Kampusu – przedłużenie etap II + etap I.