Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 5 303 256,77 PLN
Wartość dofinansowania: 3 720 441,75 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Turystyka, Drogi i transport,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-4-27
Realizacja do: 2018-8-31

Opis projektu

Inwestycja polega na przebudowie chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego:

• wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach:

1. od skrzyżowania ulic Nowohucka – Koszykarska do skrzyżowania ulic Nowohucka – Saska/Stoczniowców,

2. od Ronda Dywizjonu 308 do skrzyżowania ulic Nowohucka – Ciepłownicza,

3. od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej,

Projektowana, wydzielona ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem będzie miała łączną długość ok. 2,5 km. Na całej długości wyznaczonej trasy planuje się zbudować wydzieloną ścieżkę rowerową o szer. 2,5 m z wyłączeniem odcinków, na których warunki terenowe nie pozwalają na taką szerokość,

• wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na odcinku:

4. od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej.

 Na całej długości (ok. 470m) wyznaczonej trasy planuje się zaprojektować wydzieloną ścieżkę rowerową o szer. 2,0 m z poszerzeniami.

Ścieżka została zaprojektowana i zostanie wykonana zgodnie ze Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjętymi Zarządzeniem Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r.

Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z betonu asfaltowego koloru szarego. Na dojazdach do skrzyżowań z drogami publicznymi oraz na długości peronów autobusowych, a także na odcinkach skrzyżowań ścieżki z ciągiem pieszym zastosowano nawierzchnię ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego.

Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Przewidziano obniżenie krawężników w miejscach przecięcia z drogami oraz oznakowanie poziome, podnoszące bezpieczeństwo użytkowników i umożliwiające dobrą widoczność w nocy. Ścieżka dostępna będzie przez cały rok gdyż w okresie zimowym ścieżki rowerowe odśnieżane są na równi z ciągami pieszymi i jezdniami. Projekt spełnia wymogi CROW określone w Podręczniku do projektowania tras rowerowych.