Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 3 530 057,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 359 776,24 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

ZDMK

Okres programowy: 2014-2020
Kategoria: inwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2021-11-30
Realizacja do: 2023-3-30

Opis projektu

Projekt zlokalizowany jest w pd.-zach. części Krakowa w dzielnicy VIII Dębniki i zakłada wybudowanie ok. 879,50 m ścieżki rowerowej i ciągów pieszo rowerowych wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego. Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym drogę dla rowerów zaprojektowano o szerokości 2,4m, o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik o szerokości 2,0m z kostki betonowej typu Behaton bezfazowej koloru szarego. Z uwagi na warunki terenowe oraz uzgodniony przebieg drogi serwisowej koniecznym będzie odcinkowe zawężenie chodnika do 1,80m oraz zastosowanie palisady. Pomiędzy drogą dla rowerów, a ciągiem pieszym planuje się rozdział z dwóch rzędów kostki ułożonych pod kątem z 2 cm różnicą wysokości. Projekt przewiduje miejscową lokalizację bariery energochłonnej H1 W2A wraz z pasem profilowym. Dodatkowo dla bezpieczeństwa rowerzystów lokalnie zaprojektowano barierę U-11a o wysokości 1,2m. W miejscach gdzie pochylenie skarp wynosi 1:1 zostaną one umocnione płytami ażurowymi 40/60/8cm na podsypce piaskowej wraz z zakołkowaniem palikami z wypełnieniem humusem. Projekt uwzględnia wymianę wiaty przystankowej zlokalizowanej przy istniejącym peronie. W ramach inwestycji planuje się konieczną przebudowę istniejących sieci uzbrojenia. Zadanie uwzględnia również cięcia pielęgnacyjne drzew w rejonie wiaty przystankowej oraz wzdłuż działki 412/1 obr. 41 Podgórze.