Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
206 385 536,90 PLN
Wartość dofinansowania:
64 692 670,59 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2009-2-26
Realizacja do:
2014-12-31
Miejsce realizacji:
Brożka, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Zakres realizacji inwestycji obejmował budowę nowej linii tramwajowej od ul. Brożka - do Kampusu UJ (pętla przy ul. Czerwone Maki), budowę terminala autobusowego i tramwajowego, rozbudowę ciągu drogowego ulic Grota-Roweckiego-Bobrzyńskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki.

Projekt obejmował wykonanie torowiska spełniającego warunki technologii przyjaznej środowisku, montaż ekranów akustycznych, zastosowanie materiałów ograniczających hałas, drgania i wibracje, usprawnienie komunikacji w obrębie podstawowego układu drogowego miasta łączącego południowy wlot do miasta z kierunku Skawiny, połączenie IV obwodnicy autostradowej z III obwodnicą miejską i rejonem centralnym miasta.

Celem projektu było przede wszystkim poprawa dostępności komunikacyjnej do Kampusu UJ oraz rejonu ul. Grota - Roweckiego i jednoczesne zmniejszenie udziału transportu prywatnego, a co za tym idzie rozładowanie natężenia ruchu. Nie bez znaczenia jest także zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.budujemy.krakow.pl/