Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
795 441,92 PLN
Wartość dofinansowania:
676 125,63 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2014-7-15
Realizacja do:
2015-12-31
Miejsce realizacji:
os. Tysiąclecia 38, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Przedmiotem projektu była adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego w ZSPM.
Projekt polegał na:
- adaptacji i zamianie pełnionych funkcji pomieszczeń szkolnych na 3 pracownie komputerowe z Internetem oraz 6 pracowni praktycznej nauki zawodu- z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych
- wyposażeniu nowych i doposażeniu istniejących pracowni w sprzęt komputerowy, fotograficzny i poligraficzny
- wyposażeniu pracowni komputerowych w oprogramowanie do nauki zawodu
- wyposażeniu pracowni chemicznej dla zawodów fotograficznych i poligraficznych w sprzęt laboratoryjny
- pracach remontowych i elektrycznych, koniecznych do adaptacji pomieszczeń.

 

Cele bezpośrednie projektu to podniesienie jakości i poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki rozwojowi infrastruktury kształcenia zawodowego podwyższeniu ulegną standardy nauczania, które umożliwią uczniom ZSPM lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu. Nastąpi znacząca poprawa w dostępie do bazy służącej praktycznej nauce zawodu poprzez zwiększenie ilości pracowni, co będzie skutkowało zwiększeniem ilości klas poszczególnych zawodów. Przełoży się to na wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców Małopolski w kształceniu zawodowym. Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pozwoli szkole kształcić większą liczbę uczniów w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy, fototechnik, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich oraz fotograf, drukarz i introligator.

 

Wytworzona w wyniku realizacji inwestycji baza dydaktyczna będzie mogła być także udostępniana osobom dorosłym, które uczestniczyć będę w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz na potrzeby warsztatów organizowanych przez szkołę, dla potencjalnych pracodawców, w ramach współpracy z Grodzkim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.