Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 17 786 431,53 PLN
Wartość dofinansowania: 14 269 022,33 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Drogi i transport,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2017-4-11
Realizacja do: 2023-12-31

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej na 3 odcinkach: od klasztoru Sióstr Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 780 do granicy Krakowa .Ponadto projekt przewiduje wybudowanie odwodnienia nowo powstałych ścieżek i ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie oświetlenia ciągu przy ul. Mirowskiej i drogi wojewódzkiej DW 780 oraz zabezpieczenie i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych wynosi około 2,87 km .Ścieżki projektowane i wykonywane są zgodnie ze Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa