ATELIER - AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities

Programy
Informacje o projekcie
Logo projektu:
logo
Wartość:
1 259 765,63 zł
Wartość dofinansowania:
1 259 765,63 zł
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
1-11-2019
Realizacja do:
30-10-2024
Opis projektu

1 listopada 2019 Gmina Miejska Kraków oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu ATELIER - AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 i koordynowanego przez miasto Amsterdam. ATELIER koncentruje się na rozwoju Dystryktów Dodatnio Energetycznych w dwóch miastach wiodących – Amsterdamie (Niderlandy) i Bilbao (Hiszpania), łącząc przy tym 30 partnerów z 11 europejskich krajów, w tym Miasto Kraków.

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 864374.

Rezultat

Zadaniem projektu ATELIER jest utworzenie i replikacja w ośmiu europejskich miastach Dystryktów Dodatnio Energetycznych (Positive Energy Districts – PED), czyli obszarów składających się z kilku budynków, w których zachowany jest dodatni bilans energetyczny.

Projekt ma pokazać innowacyjne rozwiązania wdrożone w Amsterdamie i Bilbao, które dzięki integracji inteligentnej mobilności i technologii z budynkami, pozwalają na wytworzenie większej ilości energii niż same zużywają. Dzięki takim rozwiązaniom można wygenerować nadwyżkę energii pierwotnej w wysokości aż 1340 MWh oraz uniknąć emisji 1700 ton CO2 i 23 ton NOx do atmosfery.

W tym projekcie miasta podążające – Bratysława (Słowacja), Budapeszt (Węgry), Kopenhaga (Dania), Kraków (Polska), Matosinhos (Portugalia) i Ryga (Łotwa) będą powielać i wdrażać u siebie skuteczne rozwiązania miejskie, a tym samym – służyć jako stanowiska testowe dla zakładanych w przyszłości inteligentnych miast. Kraków, w ramach projektu, stworzy także “Wizję Miasta 2050” oraz Centrum Innowacji ATELIER, w którym zarówno mieszkańcy, jak i lokalne inicjatywy czy wspólnoty energetyczne będą włączeni w zadania projektu i procesy decyzyjne oraz zaangażowani we wdrażanie technicznych rozwiązań i tworzenie Dystryktów Dodatnio Energetycznych.