Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO EQUAL 2004-2006 zrealizowany
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Mieszkamy pod bezpiecznym dachem Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 w trakcie realizacji
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych... Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnospr. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Łanowa 41 – budynek 41b Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning Program Komisji Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme). 2014-2020 w trakcie realizacji
Nowa Huta – Nowa Szansa EQUAL 2004-2006 zrealizowany
Parasol – Praca – Przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Pod parasolem Kazimierza Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie - rok szkolny 2006-2007 Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Pora na aktywność - Aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany