Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Łanowa 41 – budynek 41b Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Nowa Huta – Nowa Szansa EQUAL 2004-2006 zrealizowany
PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Parasol – Praca – Przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Pod parasolem Kazimierza Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie - rok szkolny 2006-2007 Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Pora na aktywność - Aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Profesjonalna kadra III Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Rodzicu nie jesteś sam! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Różne drogi - jeden cel III Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel IV Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel V Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany