Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Druga Szansa - Pilotażowego wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz Uchodźców Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Europejska Alternatywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Europejska Perspektywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
FEMACT Cities Urbact IV 2021-2027 w trakcie realizacji
Gardeniser Plus Erasmus Plus 2014-2020 zrealizowany
Innowacyjność na rzecz tworzenia w Unii Europejskiej warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym Dyrekcja Generalna - Sieci komunikacyjne, treści i technologie (CNECT) 2007-2013 zrealizowany
Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Kalejdoskop możliwości Fundusze Europejskie dla Małopolski - Europejski Fundusz Społeczny Plus 2021-2027 w trakcie realizacji
Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO EQUAL 2004-2006 zrealizowany
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Mieszkamy pod bezpiecznym dachem Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
MOC RELACJI – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 2014-2021 w trakcie realizacji
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych... Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnospr. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Łanowa 41 – budynek 41b Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany