Druga Szansa - Pilotażowego wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
978 360 PLN
Wartość dofinansowania:
978 360 PLN
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2012-3-1
Realizacja do:
2013-8-31
Opis projektu

W wyniku konkursu organizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zakwalifikowany do realizacji został projekt "Druga szansa", będący pilotażowym wdrażaniem standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Projekt był realizowany przez MOPS w partnerstwie, wyłonionym w konkursie, z udziałem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki, Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio i Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

 

W ramach projektu realizowany przez wszystkich partnerów był Standard Partnerstwo Lokalne, Standard praca socjalna przez MOPS, Standard Mieszkalnictwo i pomoc doraźna, w tym mieszkanie wspierane dla kobiet i rodzin przez partnera - Dzieło Pomocy św. Ojca Pio oraz punkt wydawania żywności i odzieży przez Partnera PKPS, Standard Zdrowie, w tym przedmedyczna pomoc doraźna przez Partnera Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei oraz redukcja szkód przez partnera - Fundację Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.