Europejska Perspektywa

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
423 400 PLN
Wartość dofinansowania:
423 400 PLN
Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2005-6-1
Realizacja do:
2006-5-31
Miejsce realizacji:
Wąwozowa 34, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Najważniejszym celem projektu było zapobieganie bezrobociu osób młodych przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego oraz promocję postaw przedsiębiorczych. Projekt obejmował wsparciem osoby młode, zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jako bezrobotne. Jednocześnie musiały deklarować chęć zdobyćcia stażu zawodowy lub założenia działalność gospodarczą. Ze wsparcia mogły skorzystać osoby młode tj. w wieku poniżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 miesięcy oraz osoby w wieku do 27 roku życia (absolwenci, którym nie upłynęło 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej).

Projekt został opracowany tak, aby wsparcie udzielane w nim miało charakter kompleksowy i było dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości jego uczestników. W ramach projektu zostały zorganizowane staże zawodowe dla 267 osób trwające od 3 - 4 miesięcy oraz szkolenie: "Przygotowanie i ocena dokumentacji biznesowej" dla 20 osób. Dziesięciu uczestników szkolenia, którzy napisali najlepszy biznes plan otrzymali od Grodzkiego Urzędu Pracy jednorazowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem dot. podjęcia działalności gospodarczej. Pozostali uczestnicy szkolenia (10 osób) zostali skierowani na minimum 3 miesięczny staż umożliwiający im zdobycie doświadczenia zawodowego.

Projekt zrealizowany w ramach SPO RZL, działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży".