Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
133 744,81 PLN
Wartość dofinansowania:
113 683,09 PLN
Beneficjent:

Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej

Jednostka Realizująca:

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „Dzieło Pomocy Dzieciom"- ul. Rajska 10

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2015-5-14
Realizacja do:
2015-9-15
Miejsce realizacji:
Rajska 10, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt składa się z dwóch komponentów: inwestycyjnego oraz nieiwestycyjnego.

Działania inwestycyjne obejmują remont pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka tj.: pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczenia terapeutycznego, kuchennego, jadalni, pomieszczeń sanitarnych i użytkowych oraz komunikacji. Przewidziana jest także wymiana rolet w oknach i zakup mebli. Dzięki tym działaniom nastąpi podniesienie komfortu warunków zarówno mieszkaniowych, jak i warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zabawy, reedukacji, oddziaływań terapeutycznych. Planowane są również prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego, przyległego do Placówki, które obejmują naprawę i wymianę części sprzętu, z którego korzystają wychowankowie.

W ramach części nieinwestycyjnej projektu planuje się natomiast realizację szkoleń. Udział w tych szkoleniach poszerzy zakres wiadomości i umiejętności specjalistów pracujących na rzecz dzieci przebywających w placówce, stanowić też będzie istotny element profilaktyki wypalenia zawodowego. Tematyka szkoleń została ustalona w odpowiedzi na potrzeby wynikające z problemów z jakimi najczęściej spotykają się osoby zatrudnione w placówce.