Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FEMACT Cities

Programy

Urbact IV
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 341 780 PLN
Wartość dofinansowania: 273 424 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy: 2021-2027
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2023-6-1
Realizacja do: 2025-12-31

Opis projektu

Partnerstwo: Clermont Auvergne Metropole (Francja) - lider, Szabolcs 05 (Węgry), Postojna (Słowenia), Cluj (Rumunia), Coimbra (Portugalia), Turyn (Włochy), Skania (Szwecja)

 

Projekt FEMACT-Cities ma celu uruchomienie współpracy miast z całej Europy, by razem znaleźć najlepsze rozwiązania wzmacniające kobiety w przestrzeni miasta.

 

Naczelnymi celami projektu są: ochrona praw kobiet, wspieranie młodych dziewcząt oraz walka ze stereotypami ze względu na płeć, promowanie równego traktowania kobiet na rynku pracy i w życiu publicznym oraz promowanie inkluzywności, a także równości w każdej dziedzinie życia społecznego.

 

Kraków ujmuje w politykach gminnych postulaty równości, pragnąc zagwarantować równe traktowanie wszystkich osób mieszkających w mieście. Priorytetem jest, by przestrzeń publiczna stawała się coraz bardziej dostępna i by zwalczane były skutecznie bariery, które wpływają na uczestnictwo mieszkanek i mieszkańców w życiu publicznym, edukacyjnym, zawodowym etc. Przykładem odpowiedzi w tym obszarze, którą Kraków już zapewnił są Standardy Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków obowiązujące od maja 2023 roku, które adresują sytuację osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt FEMACT pozwala poszerzyć te działania o analizę barier w przestrzeni publicznej z ujęciem płci. Projekt obejmie badania wybranych miejsc wspólnych ( np. park, rondo, inwestycja sportowa etc.) pod kątem odpowiedzi na potrzeby kobiet i dziewcząt, wskaże najważniejsze wyzwania w tym kontekście, zmapuje postulaty społeczne i zakończy się opracowaniem raportu wraz z rekomendacjami w zakresie standardów dot. inkluzywnego planowania przestrzennego. Wierzymy, że pozwoli to na zmniejszenie poczucia zagrożenia wśród mieszkanek oraz ma szansę wpłynąć pozytywnie na dobrostan krakowianek w życiu codziennym.

 

W ramach projektu, zgodnie z założeniami URBACTu stworzona zostanie Grupa Lokalna składająca się z urzędników i urzędniczek, osób reprezentujących organizacje pozarządowe i środowisko akademickie, która będzie stanowiła platformę wymiany dobrych praktyk, prezentacji wyników bieżących badań oraz miejsce dyskusji nad rozwiązaniami. Rada Równego Traktowania będzie bazą dla tego przedsięwzięcia.

 

CELE W PROJEKCIE

- projektowanie przestrzeni równoprawnych i wrażliwych na różnorodne potrzeby mieszkanek i mieszkańców

- budowanie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej

- rozwijanie rozwiązań, które maja na celu zwiększanie dostępności

- walka z seksizmem w przestrzeni publicznej

Rezultat

OCZEKIWANE KORZYŚCI I SPOSÓB ICH POMIARU

  • - uzyskanie informacji na temat potrzeb kobiet i dziewcząt w wybranych przestrzeniach publicznych w Krakowie, oraz zwrócenie uwagi interesariuszy na pojawiające się potrzeby w opisywanym zakresie
  • - wypracowanie rekomendacji dla planowania przestrzeni miejskiej w sposób inkluzywny
  • - wzmocnienie marki Krakowa na arenie międzynarodowej jako miasta, które prowadzi aktywną politykę równościową w wielu obszarach
  • - wykonanie raportu z badań w formie Lokalnego Planu Działania
  • - wykonanie co najmniej pięciu spotkań z wybranymi wydziałami merytorycznymi, interesariuszami i Grupą Lokalną oraz jednostkami i spotkań z mieszkańcami
  • - organizacja międzynarodowej konferencji w Krakowie i nawiązanie nowych kontaktów z partnerami współpracujących w ramach projektu URBACT.