Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Różne drogi - jeden cel VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel etap I i II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
SIFORAGE – Innowacje społeczne dla aktywnego i zdrowego starzenia się dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego Dyrekcja Generalna ds. badań i innowacji Komisji Europejskiej 2007-2013 w trakcie realizacji
SUITE - Budownictwo mieszkaniowe, czynnik integracji społecznej i miejskiej oraz jakości życia w mieście Program URBACT 2007-2013 zrealizowany
Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków Wychowawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Streetwork - skuteczny kontakt Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Streetwork - skuteczny kontakt z klientem Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2005/2006. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Szybki start - pewny start Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
URB-INCLUSION Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
W sile wieku Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020 w trakcie realizacji
WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany