Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Profesjonalna kadra III Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Rodzicu nie jesteś sam! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Różne drogi - jeden cel etap I i II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel III Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel IV Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel V Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
RU:RBAN - Resilient Urban Agriculture Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków Wychowawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
SIFORAGE – Innowacje społeczne dla aktywnego i zdrowego starzenia się dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego Dyrekcja Generalna ds. badań i innowacji Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Streetwork - skuteczny kontakt Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Streetwork - skuteczny kontakt z klientem Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2005/2006. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
SUITE - Budownictwo mieszkaniowe, czynnik integracji społecznej i miejskiej oraz jakości życia w mieście Program URBACT 2007-2013 zrealizowany
Szybki start - pewny start Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
URB-INCLUSION Program URBACT 2014-2020 zrealizowany