Różne drogi - jeden cel III

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
6 982 888,17 PLN
Wartość dofinansowania:
6 284 599,35 PLN
Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2010-1-1
Realizacja do:
2010-12-31
Miejsce realizacji:
Wąwozowa 34 , Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Głównym celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. W szczególności działania dotyczyły osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata i do 25 roku życia, osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy oraz niepełnosprawnych. Proces aktywizacji zawodowej odbywał się w oparciu o organizowane szkolenia i staże, po zakończeniu których uczestnicy projektu korzystali z usług pośrednictwa pracy.