MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
519 250 EUR
Wartość dofinansowania:
441 363 EUR (85% kosztów kwalifikowalnych)
Jednostka Realizująca:

Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Okres programowy:
2004-2009
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-10
Realizacja do:
2009-7
Miejsce realizacji:
Centrum C 10, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwijania partycypacji i realizacji usług społecznych strategicznym partnerem samorządu są organizacje pozarządowe. Dotychczasowa współpraca koncentrowała się przede wszystkim na finansowym wspieraniu zadań realizowanych przez NGOs, odpowiednie „Programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” regulują te procedury w Krakowie od 1997 roku. Praktyka współpracy tych partnerów w kontekście krakowskim, wskazuje na konieczność intensyfikacji działań podejmowanych przez samorząd na rzecz trzeciego sektora w celu pełnego wykorzystania jego potencjału. Szczególnie istotne jest tworzenie warunków służących podnoszeniu efektywności i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia usług społecznych na rzecz mieszkańców, integracji środowiska i poprawy jakości komunikacji społecznej. Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy miasta Krakowa jednoznacznie potwierdzają zasadność powstania profesjonalnego ośrodka współpracy. Wyrazem wsparcia przez Gminę Miejską Kraków działalności zarówno nowo powstałych, jak i istniejących organizacji pozarządowych jest odpowiednia organizacja Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, jako platformy współpracy między samorządem i organizacjami trzeciego sektora.

 

Więcej informacji na stronie www MOWISu