Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków Wychowawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
SIFORAGE – Innowacje społeczne dla aktywnego i zdrowego starzenia się dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego Dyrekcja Generalna ds. badań i innowacji Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 2014-2021 w trakcie realizacji
Streetwork - skuteczny kontakt Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Streetwork - skuteczny kontakt z klientem Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2005/2006. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
SUITE - Budownictwo mieszkaniowe, czynnik integracji społecznej i miejskiej oraz jakości życia w mieście Program URBACT 2007-2013 zrealizowany
Szybki start - pewny start Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
TASKFORCOME Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 zrealizowany
Tourism Friendly Cities Program URBACT 2014-2020 zrealizowany
URB-INCLUSION Program URBACT 2014-2020 zrealizowany
W sile wieku Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
W sile wieku 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
WSPORNIK - Punkt Wsparcia Opiekunów Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 2014-2020 w trakcie realizacji