Projekty rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Tourism Friendly Cities

Programy

Informacje o projekcie

Logo projektu: logo
Wartość: 275 295
Wartość dofinansowania: 234 000
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Wydział ds. Turystyki

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Turystyka, Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2019-9-2
Realizacja do: 2022-8-7

Opis projektu

Partnerstwo: Genua (IT) jako lider, Cáceres (ES), Rovaniemi (FI), Dubrovnik Development Agency (DURA) (HR), Dún Laoghaire Rathdown County Council (IE), Venice, (IT), Druskininkai (LT), Gemeente Utrecht (NL), Krakow (PL), Braga (PT)

Projekt ma dotyczyć analizy aspektów życia miasta turystycznego i wypracowania wspólnych rozwiązań dla zrównoważonej turystyki w miastach które borykają się z dużym natężeniem ruchu turystycznego. Celem jest stworzenie strategii współpracy różnych podmiotów celem zapewnienia równowagi pomiędzy wzmożonym ruchem turystycznym a potrzebami mieszkańców i zapewnieniem ich komfortu życia codziennego.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom Krakowa, który boryka się z negatywnymi zjawiskami jak częściowa gentryfikacja dzielnic turystycznych, odczuwany przez mieszkańców nadmiar turystów i duża ilość zagadnień do rozwiązania przez władze miasta zgłaszana przez mieszkańców w związku z turystycznym charakterem miasta i problemami z niego wynikającymi: m.in najem krótkoterminowy, obniżająca się jakość usług.

Projekt pozwoli na nabycie doświadczeń międzynarodowych w odnotowanych powyżej zjawiskach. Jest też szansą na zmniejszenie wydatków miasta na prace badawcze, analityczne, prowadzenia portalu (wartość dodana projektu).

Projekt zakłada również stworzenie Lokalnej Grupy projektowej co przyczyni się do ściślejszej współpracy UMK z interesariuszami różnego typu i wpłynie na proces ich integracji.