Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków Wychowawczych

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
udział Gminy: 560 953PLN
Wartość dofinansowania:
udział Gminy: 560 953 PLN
Jednostka Realizująca:

Województwo Małopolskie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej
Zespół Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla chłopców w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-8-1
Realizacja do:
2014-9-30
Opis projektu

Projekt był adresowany do wychowanków 4 małopolskich ośrodków wychowawczych i jednego ośrodka socjoterapii. Jest to młodzież "trudna". Chłopcy i dziewczęta, biorący udział w projekcie na ogół rekrutowani byli z rodzin patologicznych lub niewydolnych wychowawczo. Wykazywali szczególne potrzeby oraz głębokie deficyty, w tym także zaburzenia osobowości wynikające z przypadków pokrzywdzenia przez los, gdyż zostały pozbawione wsparcia i pozytywnej socjalizacji w swoim środowisku rodzinnym i grupie rówieśniczej. Placówki prowadzące działalność wychowawczo-resocjalizacyjną, nie podejmowały jednak działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Jedynie wysokospecjalistyczne i intensywne działania aktywizujące młodzież trudną w wieku 15-25 lat dają gwarancję zwiększenia ich dojrzałości społecznej oraz przyszłego znalezienia się na rynku pracy. Brak tego typu działań wobec tej grupy młodzieży może skutkować pogłębianiem się wykluczenia społecznego, aż do trwałych zachowań z obszaru patologii społecznej, jak przestępczość nieletnich.