SUITE - Budownictwo mieszkaniowe, czynnik integracji społecznej i miejskiej oraz jakości życia w mieście

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
53 993 EUR
Wartość dofinansowania:
43 194 EUR
Jednostka Realizująca:


Wydział Mieszkalnictwa UMK

Podstawowa grupa partnerów:
Santiago de Compostela (Hiszpania) - partner wiodący,
Hamburg (Niemcy),
Medway (Wielka Brytania),
Nantes (Francja).

Partnerzy dodatkowi:
Newcastle (Wielka Brytania),
Tallin (Estonia),
Rennes (Francja),
Kraków (Polska),
Iasi (Rumunia).

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2009-1-19
Realizacja do:
2011-7-19
Opis projektu

Zagadnieniami, które wchodziły w obszar zainteresowania projektu, były zmiany demograficzne, ekonomiczne i społeczne na terenach miejskich, związane z tymi przemianami potrzeby na polu socjalnego budownictwa mieszkaniowego oraz kwestia integracji społecznej.
Główne zakresy prac Krakowa w ramach projektu objęły przygotowanie kampanii społecznej, mającej na celu promocję gminnych - socjalnych - inwestycji mieszkaniowych oraz promocję działań związanych z:

  • budową mieszkań komunalnych,
  • korzystaniem przez zarządców ze wsparcia finansowego na remonty elewacji kamienic lub termomodernizację,
  • korzystaniem przez najemców z dostępnych form wsparcia,
  • uczestniczeniem w programie dobrowolnych zamian lokali dla najemców gminnych.

W projekcie wykorzystano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie promocji działań i zachowań ograniczających obawy społeczne wywołane stereotypizacją mieszkańców lokali komunalnych. Docelowo podjęto kroki mające przeciwdziałać skutkom wynikającym z postrzegania najemców komunalnych jako źródła zagrożenia patologią, a szczególnie protestom wobec gminnych inwestycji mieszkaniowych.