SIFORAGE – Innowacje społeczne dla aktywnego i zdrowego starzenia się dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
98 345, 84 EUR
Wartość dofinansowania:
98 345, 84 EUR
Jednostka Realizująca:

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2012-11-1
Realizacja do:
2016-10-31
Opis projektu

Celem nadrzędnym projektu było wzmocnienie mechanizmów współpracy i narzędzi wśród interesariuszy pracujących na rzecz aktywnego i zdrowego procesu starzenia się poprzez badania i innowacyjne produkty na rzecz dłuższego i lepszego życia. Celem projektu była również zmiana nastawienia i sposobu myślenia nt. wizji starzenia się w kierunku starzenia się zdrowego i aktywnego.

Zagadnienia, które były adresowane w ramach projektu:

  • Społeczny Innowacyjny Inkubator na rzecz aktywnego i zdrowego procesu starzenia się – działania i mechanizmy wspierające.
  • Włączenie społeczeństwa i organizacji społecznych w badania nad aktywnym i zdrowym procesem starzenia się.
  • Wprowadzenie opartego na dowodach kształtowania polityki poprzez szkolenia dla decydentów politycznych (celem jest m.in. wpłynięcie na przyszłe funkcjonowanie programów badań nad starzeniem się i ich finansowanie).
  • Podniesienie świadomości wśród społeczności naukowych nt. wagi społecznej odpowiedzialności i zagadnień etycznych w badaniach dot. starzenia się.
  • Analiza i poprawa istniejących mechanizmów dla oceny rynku produktów i rozwiązań innowacyjnych dla osób starszych.