Szybki start - pewny start

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
3 068 504 PLN
Wartość dofinansowania:
2 226 813,50 PLN
Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2006-3-1
Realizacja do:
2007-12-31
Miejsce realizacji:
Wąwozowa 34, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Głównym celem projektu była pomoc krakowskiej młodzieży w aktywnym wejściu na rynek pracy. Celami szczegółowymi było: przekazanie wiedzy nt. umiejętności ułatwiających zdobycie pracy lub samozatrudnienie, podniesienie atrakcyjności zawodowej młodzieży przez dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania nawyków pracowniczych.

Główne działania to doradztwo zawodowe, organizowanie staży, szkoleń zawodowych i z przedsiębiorczości, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy. .Grupą docelową były osoby młode zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jako bezrobotne:

-poniżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 mies.;

- do 27 roku życia, w okresie do upływu 12 mies. od dnia ukończenia szkoły wyższej,

chcące zdobyć doświadczenie, podnieść kwalifikacje lub założyć działalność gospodarczą.

Projekt został zrealizowany w ramach programu SPO RZL Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży".