Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz Uchodźców

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
860 000 PLN
Wartość dofinansowania:
860 000 PLN
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2005-2-25
Realizacja do:
2008-3-31
Miejsce realizacji:
Józefińska 14, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Założeniem projektu było wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy. Cel ten realizowany był poprzez trzy bloki programowe w ramach projektu:

PRAWNY

Wdrożony został program kompleksowej informacji i indywidualnej pomocy prawnej, udzielanej równolegle w języku ojczystym oraz w języku polskim, osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy. Informacja i pomoc prawna objęła  w pierwszej kolejności zagadnienia związane z procedurą uchodźczą.

JĘZYKOWY

Kursy i szkolenia w zakresie języka polskiego. Forma i treść zajęć dostosowane zostały do specyfiki sytuacji osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, np. podstawowe słownictwo z zakresu uchodźczego. Organizacja zajęć uwzględniała  potrzeby poszczególnych grup, w szczególności wiekowych.

„Informacje o Polsce”

Blok  nakierowany był na udzielenie osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce podstawowych informacji dotyczących rzeczywistości społecznej i prawnej kraju, a także przybliżenie jego historii i kultury, w tym problematyki integracji europejskiej. Blok dostarczał informacji co do kwestii świadczeń socjalnych oraz dostępnych możliwości poszukiwania i podjęcia pracy zawodowej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.