Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Czysty Kraków - lepsze życie Mechanizm Finansowy EOG (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
DAĆ SZANSĘ Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
DEMOS Udział obywateli w zarządzaniu miastem 5 Program Ramowy Unii Europejskiej przedakcesyjny zrealizowany
Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz Uchodźców Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Eko-Chemik Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
EKO-TEAM Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Europejska Alternatywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Europejska Perspektywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Hospitality Counts! Program "Uczenie się przez całe życie" (LLP) 2007-2013 zrealizowany
ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez GMK Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Life Cycle Program akcji wspólnotowej w dziedzinie zdrowia publicznego (2003 - 2008) 2007-2013 zrealizowany
Małopolska Chmura Edukacyjna - edycje I - VI Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Małopolska Chmura Edukacyjna - Wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany