Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Europejska Alternatywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Europejska Perspektywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Hospitality Counts! Program "Uczenie się przez całe życie" (LLP) 2007-2013 zrealizowany
ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez GMK Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Life Cycle Program akcji wspólnotowej w dziedzinie zdrowia publicznego (2003 - 2008) 2007-2013 zrealizowany
Małopolska Chmura Edukacyjna - Wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Multimedialna Szkoła Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Nasz Kraków w Unii Program Phare przedakcesyjny zrealizowany
Nowa Huta – Nowa Szansa EQUAL 2004-2006 zrealizowany