Eko-Chemik

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
342.210 PLN
Wartość dofinansowania:
290.878,50 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2009-9-1
Realizacja do:
2012-8-31
Opis projektu

Projekt poza doposażeniem pracowni chemicznej w sprzęt niezbędny do realizacji kursów, zakładał zorganizowanie i przeprowadzenie trzech cykli warsztatów chemicznych uzupełniających wiedzę uczniów o strategiczne rozwiązania związane z ochroną środowiska.
Warsztaty składały się z trzech etapów wzajemnie się uzupełniających:

  1. zajęć terenowych polegające na poznaniu ekosystemu gleby i wody oraz poznaniu sposobów pobierania próbek i pobieranie próbek wody do analizy,
  2. zajęć laboratoryjnych z zakresu analizy jakościowej pozwalającej zbadać skład pobranej próbki wody (wykrywanie jonów chlorkowych, azotanowych, badanie zawartości tlenu w wodzie),
  3. zajęć laboratoryjnych z zakresu analizy ilościowej(oznaczenie twardości ogólnej i węglanowej wody, oznaczenie chlorków).

Najistotniejszym aspektem realizacji projektu, poza nabyciem przez uczniów umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy, było promowanie rozwiązań ekologicznych i kształtowanie aktywnych postaw uczniów.