Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Eko-Chemik

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 342.210 PLN
Wartość dofinansowania: 290.878,50 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie

Okres programowy: 2007-2013
Temat: Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2009-9-1
Realizacja do: 2012-8-31

Opis projektu

Projekt poza doposażeniem pracowni chemicznej w sprzęt niezbędny do realizacji kursów, zakładał zorganizowanie i przeprowadzenie trzech cykli warsztatów chemicznych uzupełniających wiedzę uczniów o strategiczne rozwiązania związane z ochroną środowiska.
Warsztaty składały się z trzech etapów wzajemnie się uzupełniających:

  1. zajęć terenowych polegające na poznaniu ekosystemu gleby i wody oraz poznaniu sposobów pobierania próbek i pobieranie próbek wody do analizy,
  2. zajęć laboratoryjnych z zakresu analizy jakościowej pozwalającej zbadać skład pobranej próbki wody (wykrywanie jonów chlorkowych, azotanowych, badanie zawartości tlenu w wodzie),
  3. zajęć laboratoryjnych z zakresu analizy ilościowej(oznaczenie twardości ogólnej i węglanowej wody, oznaczenie chlorków).

Najistotniejszym aspektem realizacji projektu, poza nabyciem przez uczniów umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy, było promowanie rozwiązań ekologicznych i kształtowanie aktywnych postaw uczniów.