DAĆ SZANSĘ Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
403 446,67 PLN
Wartość dofinansowania:
342 929,67 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie partnerstwie z Zasadniczą Szkołą

Zawodową z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bochni

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2009-9-1
Realizacja do:
2011-8-31
Miejsce realizacji:
os. Sportowe 28, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności zawodowych grupy 60 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 31 w Krakowie i grupy 20 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Bochni, a przez to wyrównanie ich szans edukacyjnych i podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Projekt zakładał przede wszystkim:

  1. Podniesienie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przetwarzania danych.
  2. Podwyższenie umiejętności wykonywania zadań zawodowych zgodnie z dokumentacją technologiczną.
  3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnej i języków obcych.
  4. Uzupełnienie umiejętności z matematyki w celu wykorzystania ich w praktycznym działaniu.
  5. Podniesienie umiejętności i rozwój postaw przedsiębiorczych koniecznych do aktywności i mobilności na rynku pracy i prowadzenia działalności gospodarczej.
  6. Podniesienie samooceny, asertywności, prezentacji i autoprezentacji, umiejętności pełnienia ról społecznych i pracy zespołowej.
  7. Podniesienie aktywności zawodowej i umiejętności odnalezienia się na rynku pracyw ramach szkoleń stanowiskowych u pracodawcy i wsparcia doradcy zawodowego.