ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
udział Gminy: 766 500 PLN
Wartość dofinansowania:
udział Gminy: 766 500 PLN
Jednostka Realizująca:

Województwo Małopolskie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej
Zespół Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla chłopców w Krakowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-8-1
Realizacja do:
2014-9-30
Opis projektu

Projekt był adresowany do uczniów 4 małopolskich MOW i jednego MOS, którzy z racji dotychczasowych warunków życiowych mieli na tle swoich rówieśników ogromne braki w zakresie kompetencji kluczowych, czasem na poziomie zupełnie podstawowym. Chłopcy i dziewczęta biorący udział w projekcie na ogół rekrutowani byli z rodzin patologicznych lub niewydolnych wychowawczo. Problemy wychowawcze przekładają się na problemy edukacyjne. Konieczne jest, zatem objęcie tej młodzieży dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi z niemal wszystkich przedmiotów obowiązkowych w celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych. Projekt zakładał wdrażanie w poszczególnych placówkach Programów Rozwoju Ośrodka /PRO/ uwzględniających m.in.: realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe. Brak tego typu działań wobec tej grupy młodzieży mogło skutkować pogłębianiem się wykluczenia społecznego aż do trwałych zachowań z obszaru patologii społecznej.