Małopolska Chmura Edukacyjna - Wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
3 000 000 PLN, w tym Kraków: 53 800 PLN
Wartość dofinansowania:
3 000 000 PLN, w tym Kraków: 53 800 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Edukacji UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2013-10-31
Realizacja do:
2015-9-30
Opis projektu

„Małopolska Chmura Edukacyjna" to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

 

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego" jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji Projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

 

Realizacja Projektu wpłynie na rozwój województwa małopolskiego poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

 

Do celów ogólnych należą:

 • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
 • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
 • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym i  zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
 • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej ma objąć 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej będzie realizowane na terenie 15 powiatów województwa małopolskiego i obejmie następujące uczelnie wyższe oraz szkoły ponadgimnazjalne:

Uczelnie wyższe:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Szkoły ponadgimnazjalne:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach,
 • Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie,
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
 • Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
 • Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej,
 • Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu,
 • Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie,
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Andrychowie,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce.