Hospitality Counts!

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
15 000 EUR
Wartość dofinansowania:
15 000 EUR
Jednostka Realizująca:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2013-8-1
Realizacja do:
2015-7-31
Opis projektu

W projekcie biorą udział partnerzy z trzech państw europejskich - ROC Mondriaan z Hagi (Holandia), Berufskolleg Ehrenfeld (BKE) z Kolonii (Niemcy) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego z Krakowa (Polska).

 

Projekt "Hospitality Counts!" opiera się o założenia "TTT - Train the Trainer", czyli dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami kadry nauczycielskiej. W projekcie, na podstawie doświadczeń partnera holenderskiego i niemieckiego w zakresie szkolnictwa zawodowego, we współpracy z nauczycielami polskimi, zostanie wypracowany model nauczania adekwatny do potrzeb polskiego rynku pracy. Model ten zostanie następnie pilotażowo przetestowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ogółem, bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych z CKU, 2 przedstawicieli pracodawców, którzy powiększą swoją wiedzę i kompetencje współpracując z nauczycielami holenderskimi i niemieckimi, oraz 24 uczniów, którzy będą grupą testującą nowy model nauczania w zakresie usług związanych z turystyką (np. hotelarstwo, gastronomia). Realizacja pilotażowego programu będzie nadzorowana przez doświadczonych partnerów z Holandii i Niemiec, służących pomocą przy wprowadzaniu ewentualnych poprawek oraz przy ocenie jego realizacji. Długofalowym celem jest stworzenie trwałej sieci współpracy szkół biorących udział w projekcie.

 

Liderem projektu jest centrum kształcenia ROC Mondriaan z Hagi (Holandia). ROC Mondriaan znajduje się według rankingów w pierwszej piątce najlepszych holenderskich centrów kształcenia osób dorosłych. W swojej działalności kładzie duży nacisk na aspekt praktyczny, poprzez współpracę z podmiotami działającymi na rynku, szkoląc szczególnie w sektorach: ochrony zdrowia, technologii oraz ekonomii i biznesu. Ma około 24 tysięcy uczniów, którzy zdobywają nowe kompetencje, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynku pracy.

 

Berufskolleg Ehrenfeld (BKE) to międzynarodowa szkoła publiczna zorientowana na innowacje. Oferuje kursy z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej, żywienia, ekonomii. Pozwala na kształcenie w rozmaitych zawodach z zakresu gastronomii oraz hotelarstwa. W BKE uczą się słuchacze pochodzący z ponad 50 krajów świata. Szkoła przykłada szczególna wagę do tworzenia międzynarodowych partnerstw.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) to placówka edukacyjna Gminy Miejskiej Kraków. CKU zajmuje się kształceniem osób dorosłych w różnych formach szkolnych (szkoły średnie) i pozaszkolnych (kursy, szkolenia). Nauka w szkole jest bezpłatna, szkoła nie pobiera wpisowego. Zapewnia bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną: dysponuje pracowniami komputerowymi, laboratorium językowym, pracowniami: symulacyjną, kucharza małej gastronomii, sprzedawcy, fotograficzną i wieloma innymi