Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez GMK

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
765 724,42 PLN
Wartość dofinansowania:
765 724,42PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Edukacji UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2012-7-1
Realizacja do:
2013-12-31
Miejsce realizacji:
, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt był odpowiedzią na wiele problemów dotykających uczniów na edukacyjnym starcie - dysleksja, wady postawy, zaburzenia komunikacji społecznej itd. Szkoły publiczne dysponują ograniczonymi środkami finansowymi, co przekłada się na zawężenie możliwości organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce i dla tych uzdolnionych, wymagających dodatkowej stymulacji. Odpowiedzią na taką sytuację był krakowski projekt, którego przedmiotem była organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, m.in.: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej, z wadami postawy, dla dzieci niepełnosprawnych itp.

 

Kraków w pierwszym naborze pozyskał przeszło 6,5 mln zł na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 96 szkół podstawowych. W tym naborze kolejne 12 szkół otrzymało wsparcie finansowe na działania w tym zakresie.