Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
639 795,22 PLN
Wartość dofinansowania:
543 825,94 PLN
Jednostka Realizująca:


Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie
w partnerstwie z Zespołem Szkół w Niepołomicach i Stowarzyszeniem Pomocy Szkole "Małopolska"

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2010-1-1
Realizacja do:
2011-12-31
Opis projektu


Głównym celem projektu „Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec" była poprawa wyników nauczania uczniów oraz poziomu i standardu kształcenia w Technikum w Zespole Szkół w Niepołomicach oraz w Technikum Ekonomiczno-Handlowym nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie. Wsparcie było skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec. W programie uczestniczyło 200 uczniów.

Projekt skierowany był do dwóch grup odbiorców. Pierwszą byli uczniowie osiągający najsłabsze wyniki w dwóch przedmiotach: matematyce oraz w przedmiocie zawodowym. Dla tej grupy przewidziane były zajęcia wyrównawcze, które miały  przyczynić się do zwiększenia progu zdawalności egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego z matematyki, która od roku szkolnego 2009/2010 weszła w skład obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Drugą grupą odbiorców byli uczniowie osiągający najlepsze wyniki. Dla nich przewidziane były specjalistyczne kursy zawodowe. Miały one na celu dostosowanie ich wiedzy i umiejętności do współczesnych wymagań rynku pracy, w szczególności: obsługi informatycznych systemów rachunkowo księgowych, kadrowo-płacowych, a także magazynowo zaopatrzeniowych, a w wypadku handlowców były to tzw. miękkie umiejętności sprzedażowe i obsługi klienta oraz obsługa urządzeń sprzedażowych.

W realizacji celów miał pomóc zakup nowoczesnego sprzętu i programów komputerowych, dzięki czemu uczniowie mieli szanse korzystać z najnowszych rozwiązań edukacyjnych.

Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania dysproporcji edukacyjnych między uczniami, poprawy kluczowych kompetencje uczniów w zakresie matematyki. Szkoły natomiast zyskały nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne, z których mogą korzystać również uczniowie nie biorący udziału w projekcie.