Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Odmienni, ale zjednoczeni - Wspólna przeszłość i budowanie przyszłości 2007-2013 zrealizowany
Okno na Europę - nauka języka angielskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie - rok szkolny 2006-2007 Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Praktyczne Wychowanie Fizyczne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Profesjonalna kadra Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Profesjonalny technik elektryk i technik elektronik na małopolskim rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Program rozwojowy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Program rozwoju placówek kształcenia zawodowego branży finansowo-księgowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel etap I i II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany