Multimedialna Szkoła

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
450094,50 PLN
Wartość dofinansowania:
450094,50 PLN
Jednostka Realizująca:


Gimnazjum nr 14
Gimnazjum nr 16
Gimnazjum nr 27
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7
XXIX Liceum Ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Chemicznych
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
Zespół Szkół Odzieżowych nr 1
Zespół Szkół Łączności
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 5

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2007
Realizacja do:
2008
Opis projektu

Organizacja projektów, inicjatyw kulturalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.