Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
15 152 019,23 PLN
Wartość dofinansowania:
13 220 136,78 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2010
Realizacja do:
2015
Miejsce realizacji:
Ułanów 9, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Pomimo wzrastającego zainteresowania młodzieży szkołami zawodowymi system kształcenia zawodowego w Małopolsce nie spełnia oczekiwań współczesnego rynku pracy. Małopolska od kilku lat znajduje się w czołówce województw osiągających najwyższe wyniki egzaminów zawodowych w Polsce, niestety w dalszym ciągu są one niesatysfakcjonujące szczególnie w obszarze zawodów technicznych (w 2009 r. niecałe 60% uczniów uzyskało pozytywny wynik, dane OKE Kraków). Potrzeba modernizacji kształcenia zawodowego jest dziś koniecznością, którą potwierdza także kierunek działań MEN „Założenia projektowych zmian–kształcenie zawodowe i ustawiczne”. W ww. dokumencie MEN zwraca uwagę na potrzebę modernizacji kształcenia zawodowego wynikającą ze zmian technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności praktycznych ich pracowników.

Obecne problemy kształcenia zawodowego wynikają między innymi z faktu nie wystarczającego dopasowania oferowanych ścieżek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, braku programów specjalizacji – które pozwoliłyby na nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji zawodowych na rynku pracy, braku perspektywicznego i globalnego patrzenia na potrzeby zawodowe uczniów. Do tego przyczyniają się takie czynniki jak:  niezadowalający stan bazy techno-dydaktycznej szkół i placówek kształcących zawodowo, uniemożliwiający  płynną  adaptację absolwentów szkół u pracodawców wykorzystujących nowoczesne technologie; oraz  niewystarczający  dostęp do informacji na temat właściwego planowania kariery edukacyjno-zawodowej wśród uczniów.

Według danych Kuratorium Oświaty w Krakowie w czerwcu 2009 r. w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych działało 35 doradców zawodowych (wymiar niespełna 20 etatów).   W celu poprawy istniejącej sytuacji samorząd województwa podjął decyzję o wdrożeniu przedmiotowego projektu, którego celem głównym będzie modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie do grudnia 2014r. szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach zawodowych:

  • mechaniczno-mechatronicznej (M),
  • budowlanej (B),
  • informatyczno-elektronicznej (I),
  • turystyczno-gastronomicznej (T),
  • rolno-przetwórczej (R),
  • społeczno-medycznej (S),
  • usługowej (U).

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.zawodowamalopolska.pl/