Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Profesjonalny technik elektryk i technik elektronik na małopolskim rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Program rozwojowy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Program rozwoju placówek kształcenia zawodowego branży finansowo-księgowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Różne drogi - jeden cel etap I i II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2005/2006. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Szkoła nauczycielką życia Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Szybki start - pewny start Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
USG – Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Większa Wiedza – Lepsza Przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany