Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2005/2006. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Szkoła nauczycielką życia Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Szybki start - pewny start Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
USG – Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Większa Wiedza – Lepsza Przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Złota rączka na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zwiększenie dostępnosci edukacji przedszkolnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany